Konferensen Brandskydd

Varje år arrangeras konferensen ”Brandskydd” för brand- och säkerhetsansvariga inom industri, näringsliv och kommun, brandskyddskonsulter, försäkringsbolag, räddningstjänsten, byggentreprenörer, byggfirmor, arkitektfirmor, fastighets- och bostadsbolag, ventilationsföretag, riskplanerare m.fl.

Särskilt viktiga aktörer vid dessa konferenser är:

  • Verksamhetsledare inom räddningstjänsten (räddnings- och förbundsdirektörer/chefer och enhets-/avdelningschefer)
  • Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor
  • Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten (brandingenjörer, strateger och analytiker)
  • Övriga aktörer inom räddningstjänst (industribrandkårer och flygplatsbrandkårer)

Brandskydd arrangeras av Sveriges Brandkonsultförening - BRA som består av de 13 största och ledande brandkonsultföretagen i Sverige och Informationsbolaget tillsammans med Sprinklerfrämjandet, NSD (Näringslivets Säkerhetsdelegation), Brandforsk samt Sveriges byggnadsinspektörer

Brandskydd 2019

Brandskydd 2019 hålls i Scandic Infra City, Upplands Väsby 13-14 november, Upplands Väsby kommun (Upplands-Väsby).

Mer om organisationer bakom Brandskydd

Brandskyddsföreningen

Den svenska Brandskyddsföreningen grundades 1919 och har därmed funnits i mer än 100 år. Organisationen drivs på ideell-basis och arbetar aktivt med att upplysa om och värna ett brandsäkrare Sverige. Informationsarbetet syftar till att få privatpersoner, företag, kommuner, med flera att ta ett större eget ansvar för brandskyddet inom organisationen. Totalt utbildar man omkring 150 000 personer i brandskydd varje år.

Brandskyddsföreningen av 22 lokala föreningar som agerar som regionala representera utspridda över hela Sverige, vilket gör det möjligt att arbeta tätt ihop på lokalnivå med både industri och kommun. Via stiftelsen Brandforsk främjar och stöder föreningen innovativt forsknings- och utvecklingsarbete inom skydd och brandsäkerhet.

Brandkonferensen 2019

Brandskyddsföreningen arrangerade den 21–23 maj Brandkonferensen 2019, nästa konferens hålls 2020.

Organisationer bakom Brandskydd

Kort om olika organisationer som är med och arrangerar Brandskydd:

Brandforsk

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning. Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksamheten leds av en programstyrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet

Sprinklerfrämjandet

Sprinklerfrämjandet, är en ideell organisation som under mottot – ”Sprinkler Räddar Liv, Egendom & Ekonomiska Värden” – verkar för att sprida kunskap om sprinklersystemens oöverträffade brandskyddsegenskaper.